FOTO-IMPRESSIES

START INDEX

Foto’s-video’s copyright © Wim Koops

FOTO-INDEX

LINKS

Een hele bijzondere kapel staat in Lemiers. Je zou het niet verwachten, als je naar binnen gaat. De muurschilderingen, een kleurrijk schouwspel.
De kunstenaar Hans Truijen heeft dit allemaal gemaakt, het scheppingsverhaal in beeld gebracht. De even kleurrijke als gewaagde schildering
in de stijl van Cobra, roept gemengde reacties op. Maar ze plaatst zowel Hans Truijen als de Catharinakapel volop in de belangstelling.

In 1976 bezoekt Hans Truijen de kapel voor het eerst. Meteen valt hem de gebogen structuur op. Het eerste en grootste deel van de kapel is een
tongewelf dat zonder onderbreking doorloopt van de nok tot de vloer. Truijen besluit de hele boog op te vatten als de hemel. De vloer is de aarde.
Hemel en aarde zijn dus volledig met elkaar verbonden en fungeren als decor voor het scheppingsverhaal.

1-35