FOTO-IMPRESSIES

START INDEX

Foto’s-video’s copyright © Wim Koops

LINKS

Tussen de rivieren Jeker en Maas ligt een uniek stukje Zuid-Limburg: de Sint-Pietersberg. Geniet er met alle zintuigen van eindeloze uitzichten,
fladderende vlinders op de bloemrijke graslanden en mischien wel een ontmoeting met de kudde Mergellandschapen. Oog in oog met de oehoe.
Het boegbeeld van de Sint-Pietersberg is de oehoe. Het is de grootste uilensoort ter wereld, gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallende ‘oehoe’-
roep. Zuid-Limburg is een van de weinige plaatsen in Nederland waar de vogel voorkomt. Cultuur en natuur hand in hand. De Sint-Pietersberg heeft
ook een rijk cultuurhistorisch verleden. Het fort Sint-Pieter, Hoeve Lichtenberg en landschap's elementen als hoogstam fruitbomen, scheerhagen,
graanakkers, houtwallen en graften. Goed om te weten ... Sinds 2010 draagt Natuurmonumenten de zorg over enkele voormalige delen van het
terrein van cementproducent ENCI. D’n Observant, de Oehoe-vallei en een deel van het ENCI-bos. Op termijn wordt de gehele groeve overgedragen
aan Natuurmonumenten. Kijk hoe Natuurmonument het beheert, alleen al de talloze informatie-borden, perfect.

1-35

36-54

FOTO-INDEX