FOTO-IMPRESSIES

START INDEX

Foto’s-video’s copyright © Wim Koops

FOTO-INDEX

LINKS

1-35

KUNRADER STEENGROEVE
WANDELROUTE LAND VAN KALK

36-70

LAND VAN KALK
De gemeente Voerendaal wordt ook wel het land van kalk genoemd. Het land van kalk is een samenhangend geologisch gebied, dat zo’n
70 miljoen jaar geleden is gevormd en waarvan de kalklagen aan de oppervlakte komen. In het gebied zijn hellingen met een unieke kalkvegetatie,
graften, groeven en kalkovens te vinden. Hier werd vroeger en wordt nu onieuw de zeer kalkrijke Kunradersteen gewonnen.

DE GROENE HOTSPOT VAN PETER CROMBACH
“Als een haas in het gras, zo ligt Winthagen verscholen in het Zuid-Limburgse landschap. Winthagen met zijn karakteristieke boerderijen uit
Kunradersteen. Deze aan mergel verwante zandsteen is afkomstig uit nabij gelegen groeves. Wie goed rondkijkt ontdekt veel details die verhalen
over de rijke en eeuwenoude geschiedenis. Stoere muurankers, sluitstenen boven poorten met geheimzinnige initialen, romantische vakwerk
fragmenten. Een authentiek bakhuis en een devoot kapelletje. Steile hellingen met intieme holle wegen.