START

LINKS

Ga de foto’s bekijken door op
de pijl foto-impressie te klikken

Op 4 en 10 oktober 2009 spoorweg station Luik-Guillemins bezocht. Na een bouwtijd van 11 jaar en een kostenplaatje van ca 445 miljoen euro is
het station op vrijdag 18 september 2009 officieel geopend. De enorme overkapping van 410 meter lang en 40 meter hoog volgt deze overkapping
de contouren van de heuvel Cointe. Dit alles heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Om zo'n technisch kunstobject te maken moet je heel wat In
je mars hebben. Na ingewikkelde statische berekeningen werden de afwijken de vormen en lijnen in praktijk gebracht. Calatrava heeft dit over de
hele wereld bewezen. De tegenstelling met de wijk Guillemins is groot. De meningen van o.a. de Luikenaren zijn dan ook verdeeld. Fotografisch
heb ik de lijn structuren in beeld gebracht. De tijd genomen om te observeren, ieder moment ontdekte ik nieuwe lijnen en vormen. De overkapping
is volledig met glas bedekt.

Architect Calatrava
Station Guillemins
Luik

FOTO-IMPRESSIE

FOTO-INDEX